Iskanje


Kontakt

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

OE Srednja glasbena in baletna šola
Ižanska cesta 12
1000 Ljubljana
t: 0590 74 300 - referat
t: 0590 74 310 - zbornica
f: 0590 74 304
e: info@kgbl.si

Uradne ure v referatu: vsak delovni dan od 9.00 do 14.00.

 

t: 059074 312 - svetovalna služba
e: nusa.podvornik@kgbl.si; sabina.brodar.kaplja@kgbl.si; bor.ratajec@kgbl.si 

OE Glasbena šola
Vegova 7
1000 Ljubljana
t: 0590 74 380
f: 0590 74 381
e: glasbena.sola@kgbl.si

OE Višja baletna šola
Ižanska cesta 12
1000 Ljubljana
t: 0590 74 309
t: 041 419 145
f: 0590 74 304
e: info.vbs@kgbl.sireferat.vbs@kgbl.si

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana je Marko Rovan, dostopen po elektronski pošti na naslovu: marko.rovan@seslj.si   

Starši, učenci, dijaki, študentje in drugi na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  
Dostopnost