Iskanje


Seznam vseh profesorjev

Priimek in ime e-pošta Predmeti
Anderl Krajter Irmgard irmgard.anderl@kgbl.si Oboa
Arnež Volčanšek Mateja mateja.arnez@kgbl.si Petje
Avsec Vitja vitja.avsec@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Bajc Sonja sonja.bajc@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Bajt Mateja mateja.bajt@kgbl.si Kljunasta flavta
Berce Nataša natasa.berce@kgbl.si Balet - klasični, Repertoar
Bergant Recelj Bojana bojana.bergant.recelj@kgbl.si Informatika, Matematika
Bičanin Uroš uros.bicanin@kgbl.si Violina
Bičanin Zoran zoran.bicanin@kgbl.si Komorna igra, Violončelo
Bizjak Jernej jernej.bizjak@kgbl.si Osnove koreografije, Svetovni koreografski viri
Bizjak Kotnik Betka betka.bizjak.kotnik@kgbl.si Saksofon - d.p.
Bogolin Jože joze.bogolin@kgbl.si Komorna igra, Tolkala
Bojanovič Klemen klemen.bojanovic@kgbl.si Korepeticije
Brank Žiga ziga.brank@kgbl.si Violina
Bregar Neža neza.bregar@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Brence Jernej jernej.brence@kgbl.si Violina
Brlek Žiga ziga.brlek@kgbl.si Korepetitor s.p, Tolkala
Brodar Kaplja Sabina sabina.brodar.kaplja@kgbl.si Psihologija, Svetovalna delavka
Bucič Mladen mladen.bucic@kgbl.si Kitara, Kitarski ansambel
Bulajić Mihajlo mihajlo.bulajic@kgbl.si Rog
Capraroiu Georgeta georgeta.capraroiu@kgbl.si Klasična podržka in repertoar
Cestnik Tehovnik Vesna vesna.cestnik@kgbl.si Balet, Duetni plesi, Karakterni ples, Stilni plesi, Zgodovina plesa
Contaldo Lorenzo lorenzo.contaldo@kgbl.si Fagot
Cvetko Damjana damjana.cvetko@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
mag. Cvitkovič Dejan dejan.cvitkovic@kgbl.si Informacijsko komunikacijska tehnologija, Sporazumevanje, vodenje, poslovanje
Čopi Ambrož ambroz.copi@kgbl.si Zbor
Črnugelj Anton anton.crnugelj@kgbl.si Kitara
Dolgan Ana ana.dolgan@kgbl.si Slovenščina
Dragolič Mitja mitja.dragolic@kgbl.si Pihalni orkester
Einfalt Luka luka.einfalt@kgbl.si Tuba
Fajfar Jasna jasna.fajfar@kgbl.si Matematika
Fele Gregor gregor.fele@kgbl.si Violončelo
mag. Florjančič Agneza agneza.florjancic@kgbl.si Strokovna terminologija v francoskem jeziku
Frank Nina nina.frank@kgbl.si Komorna igra, Orgle
Gaberc Anja anja.gaberc@kgbl.si Harfa
Gabrič Janez janez.gabric@kgbl.si Bobni - jazz
Gadzijev Sijavuš sijavus.gadzijev@kgbl.si Klavir
Garčević Koželj Edita edita.garcevic@kgbl.si Petje
Gartnar - Kastelic Aleksandra aleksandra.gartnar@kgbl.si Zgodovina glasbe
Glodić Veljko veljko.glodic@kgbl.si Klavir - jazz
Golob Ema ema.golob@kgbl.si Slovenščina
Goričar Andrej andrej.goricar@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Grahek Matej matej.grahek@kgbl.si Flavta
Grahor Vovk Barbara barbara.grahor.vovk@kgbl.si Godalni orkester, Viola
Gričar Jan jan.gricar@kgbl.si Komorna igra, Saksofon
Hawlina Liza liza.hawlina@kgbl.si Flavta, Komorna igra
Horvat Tadej tadej.horvat@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Hren Fras Eva eva.hren@kgbl.si Kitara, Komorna igra
Hribar Tina tina.hribar@kgbl.si Teorija glasbe
Hrup Božena bozena.hrup@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Hudnik Hermina hermina.hudnik@kgbl.si Korepeticije
Hudnik Milan milan.hudnik@kgbl.si Violončelo
Ibrakić Emir emir.ibrakic@kgbl.si Kitara
Jančar Alenka alenka.vidic@kgbl.si Flavta, Kljunasta flavta
Jarh David david.jarh@kgbl.si Komorna igra, Skupinska igra, Trobenta, Trobenta - jazz
Jašovec Uršula ursula.jasovec@kgbl.si Nauk o glasbi, Solfeggio
Jeke Kristina kristina.jeke@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Jerončič Luka luka.jeroncic@kgbl.si Harmonika
Jevšnikar Matjaž matjaz.jevsnikar@kgbl.si Komorna igra, Trobenta
Joka Jovana jovana.joka@kgbl.si Kljunasta flavta, Komorna igra, Saksofon
dr. Kajtna Tanja tanja.kajtna@kgbl.si Psihologija osebnosti, učenja in plesa
Karba Andrej andrej.karba@kgbl.si Komorna igra, Pozavna
Kerin Krek Sonja sonja.kerin.krek@kgbl.si Balet - klasični, Duetni plesi
Kocjančič Jana jana.kocjancic@kgbl.si Nemščina
dr. Kolenc Bara bara.kolenc@kgbl.si Koreografska delavnica
Kopač Jaka jaka.kopac@kgbl.si Big Band, Saksofon - jazz
Kosem Kotar Helena helena.kosem@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Kosmač Andreja andreja.kosmac@kgbl.si Klavir, Korepeticije
mag. Kostelec Cvitkovič Mojca mojca.kostelec@kgbl.si Angleščina
Košak Erik erik.kosak@kgbl.si Rog
Košuta Gorjan gorjan.kosuta@kgbl.si Violina
Kotar Jože joze.kotar@kgbl.si Klarinet
Kotar Klemen klemen.kotar@kgbl.si Glasbena tehnologija, Saksofon - jazz, Skupinska igra
Kovač Valdés Jana jana.kovac.valdes@kgbl.si Nauk o glasbi s.p., Sodobni ples
Kragelnik Marko marko.kragelnik@kgbl.si Violončelo
Krajnc Tajda tajda.krajnc@kgbl.si Citre
Kraut Borut borut.kraut@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Krečič Aleksandra aleksandra.krecic@kgbl.si Petje - jazz
Kregar Jože joze.kregar@kgbl.si Klarinet, Kljunasta flavta, Komorna igra, Pihalni orkester
Krenker Marinka marinka.krenker@kgbl.si Angleščina, Nemščina
Krieger Helena Valerija helena.v.krieger@kgbl.si Metodika baleta
Krpan Ana ana.krpan@kgbl.si Violina
Krutilov Stanislav stanislav.krutilov@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Kubik de Habjanič Julieta julieta.kubik@kgbl.si Petje
Kuder Peter peter.kuder@kgbl.si Klarinet
Kulenović Slaven slaven.kulenovic@kgbl.si Klavir - d.p., Komorna igra, Simfonični orkester
Kurtjak Mario mario.kurtjak@kgbl.si Kitara, Kitarski ansambel
Lazar Jana jana.lazar@kgbl.si Športna vzgoja
Laznik Oskar oskar.laznik@kgbl.si Saksofon
Lebar-Russo Leonida leonida.lebar.russo@kgbl.si Klavir
Levačić Marko marko.levacic@kgbl.si Filozofija
Lomovšek Kaja kaja.lomovsek@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta, Korepetitor s.p
Lunder Igor igor.lunder@kgbl.si Big Band, Kitara - jazz, Skupinska igra, Teorija jazza
Malahotky Haas Lidija lidija.malahotky@kgbl.si Klavir
Marinović Sara sara.marinovic@kgbl.si Kontrabas
Markun Andreja andreja.markun@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Marolt Darinka darinka.marolt@kgbl.si Geografija, Tajnik maturitetne komisije, Zgodovina
Matković Igor igor.matkovic@kgbl.si Skupinska igra, Trobenta - jazz
dr. Mavri Renata renata.mavri@kgbl.si Geografija
Mlačnik Lola lola.mlacnik@kgbl.si Komorna igra, Tolkala
Mlakar Maležič Darja darja.mlakar@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Moder Jani jani.moder@kgbl.si Kitara - jazz, Zgodovina jazza
Muck Nanča nanca.muck@kgbl.si Petje - jazz, Skupinska igra
Muha Jani jani.muha@kgbl.si Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja
Natek Katarina katarina.natek@kgbl.si Klavir
Novak Barbara barbara.sladic@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Novak Mija mija.novak@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije, Korepetitor baleta
Ogrinc Nina nina.ogrinc@kgbl.si Balet - klasični
Paklar Nataša natasa.paklar@kgbl.si Flavta, Piccolo
Panjan Helena helena.panjan@kgbl.si Knjižnica
Pavlič Tanja tanja.pavlic@kgbl.si Balet - klasični, Karakterni ples, Klasična podržka in repertoar, Repertoar, Sodobne plesne tehnike
Pečar Koritnik Karmen karmen.pecar@kgbl.si Violončelo
mag. Pernar Jože joze.pernar@kgbl.si Fizika
Peter Katalin katalin.peter@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Peternel Marjan marjan.peternel@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Plesničar Tea tea.plesnicar@kgbl.si Harfa
dr. Plevnik Matej matej.plevnik@kgbl.si Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja
dr. Podgornik Vesna podgornik.vesna@kgbl.si Osnovne pedagogike in didaktike
Podlesek Janez janez.podlesek@kgbl.si Violina
mag. Podvornik Nuša nusa.podvornik@kgbl.si Psihologija osebnosti, učenja in plesa, Svetovalna delavka
Pokeržnik Leon leon.pokerznik@kgbl.si Komorna igra, Trobenta
Prednik Robert robert.prednik@kgbl.si Rog
mag. Prem Kolar Mateja mateja.prem.kolar@kgbl.si Harmonika, Komorna igra
Prešiček Laznik Nina nina.presicek@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Prošek Adrijana adrijana.prosek@kgbl.si Glasbena pripravnica (GP), Nauk o glasbi, Predšolska glasbena vzgoja (PGV)
Pupis Lev lev.pupis@kgbl.si Saksofon
mag. Pustinek Rakar Katarina katarina.pustinek@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Ratajec Bor bor.ratajec@kgbl.si Svetovalna delavka
Repše Sanja sanja.repse@kgbl.si Komorna igra, Violončelo
Ribič Marinka marinka.ribic@kgbl.si Balet - klasični, Klasična podržka in repertoar
Rihtarič Dejan dejan.rihtaric@kgbl.si Fagot
Rihter Matej matej.rihter@kgbl.si Trobenta
Rožmanec Suzana suzana.rozmanec@kgbl.si Flavta, Kljunasta flavta
Rublyova Ljudmyla ljudmyla.rublyova@kgbl.si Klavir - d.p., Korepetitor baleta
Rupnik Nina nina.rupnik@kgbl.si Flavta
Rupnik Urša ursa.rupnik@kgbl.si Koreografija za otroke, Koreografska delavnica, Sodobne plesne tehnike
Rus Nadja nadja.rus@kgbl.si Klavir - d.p., Korepeticije
Sajovic Vid vid.sajovic@kgbl.si Violina
Selan Matej matej.selan@kgbl.si Balet - klasični, Duetni plesi, Metodika baleta
Sešek Armin armin.sesek@kgbl.si Violina
Sever Jan jan.sever@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p.
Sever Miha miha.sever@kgbl.si Slovenščina
Sevšek Šramel Tomaž tomaz.sevsek@kgbl.si Čembalo
dr. Simetinger Tomaž tomaz.simetonger@kgbl.si
Smolej Klemen klemen.smolej@kgbl.si Kitara - jazz
Smrdel Peter peter.smrdel@kgbl.si Kontrabas - jazz
Sodja Dušan dusan.sodja@kgbl.si Klarinet
Sojar Voglar Črt crt.sojar.voglar@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Sojar Voglar Marta marta.sojar.voglar@kgbl.si Nauk o glasbi, Solfeggio, Zbor
Sotler Wedam Maruša marusa.sotler.wedam@kgbl.si Biologija
Stanisavljević Milan milan.stanisavljevic@kgbl.si Klavir - d.p., Klavir - jazz
dr. Stefanija Leon leon.stefanija@kgbl.si Zgodovina plesa in glasbe
Stoschitzky Ana ana.stoschitzky@kgbl.si Dopolnilni predmet, Oboa
Šarc Matej matej.sarc@kgbl.si Oboa
Šavli Peter peter.savli@kgbl.si Glasbeni stavek, Solfeggio
Škofic Nejc nejc.skofic@kgbl.si Klavir - jazz
Špacapan Ivan ivan.spacapan@kgbl.si Petje - jazz
Šparovec Tina tina.sparovec@kgbl.si Športna vzgoja
Špragar Tatjana tatjana.spragar@kgbl.si Violina
Tehovnik Valentina valentina.tehovnik@kgbl.si Korepetitor baleta, Nauk o glasbi balet
mag. Teržan Uršula ursula.terzan@kgbl.si Koreografska delavnica
Tomac Metod metod.tomac@kgbl.si Rog
Ugrin Peter peter.ugrin@kgbl.si Viola, Viola d.p.
Valdés Veronika veronika.valdes@kgbl.si Sodobni ples
Vasle Tatjana tatjana.vasle@kgbl.si Petje
Vićentić Igor igor.vicentic@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Vidic Lesjak Helena helena.vidic@kgbl.si Solfeggio
Vilar Brecelj Veronika veronika.brecelj@kgbl.si Violina
Volčanšek Janko janko.volcansek@kgbl.si Komorna igra, Petje
Vrabec Anže anze.vrabec@kgbl.si Klavir - d.p.
Zalokar Nina nina.venier@kgbl.si Violina
Zemljak Primož primoz.zemljak@kgbl.si Rog
Zgonc Rok rok.zgonc@kgbl.si Violina
Zorko Suzana suzana.zorko@kgbl.si Klavir, Klavir - d.p., Korepeticije
Zupan Andrej andrej.zupan@kgbl.si Klarinet, Klarinet d.p., Pihalni orkester
Zupan Damjana damjana.zupan@kgbl.si Klavir - d.p.
Zupan Nataša natasa.zupan@kgbl.si Petje
Žgajner Vid vid.zgajner@kgbl.si Pozavna - jazz, Skupinska igra
Žveglič Mihael mihael.zveglic@kgbl.si Balet, Karakterni ples, Plesna pripravnicaDostopnost